SAL7762, Act: V°343.3 (644 of 661)
Search Act
previous | next
Act V°343.3  
Act
Date: 1475-06-13

Transcription

2020-02-13 by Walter De Smet
It(em) alle de voirs(creven) schuld(er)s hebben ghelooft indivisim om voirs(creven) meest(er)s vander/
distribucie(n) tot behoef vand(en) selv(en) distribucien oft assig(na)cie ghebuerde in naecom(ende)/
tijden vanden rinten voirs(creven) dat sij die bewijsenisse doen sullen zond(er) e(n)nige(n) cost oft/
last der selv(er) dist(ri)bucie(n) het wae(re) van guedinghen van pontghelde oft and(er)ssins/
hoedanich die wae(re)n ende de selve rinten ind(en) guedinge(n) besorghe(n) dat sij vrij sal/
blive(n) vand(en) betalinghe(n) van beden ons ghened(ichs) she(re)n vand(en) imposicie(n) sdorps/
rechte ende allen ande(re)n lasten oft onghelde diemen dair op setten mochte/
Behoud(elic) den schulde(re)n altijt huer quitinge inde selve bewesen rinten den d(enieren)/
xviii ende met vollen rinten ghelijck voirs(creven) steet ende de selve rinten jairlix/
als die verschine(n) es der voirs(creven) distribucie(n) los ende vry van allen calangien/
ind(en) stad wissel van lov(en) te leve(re)n quol(ibe)t ass(ecutu)[m] p(ri)mi tres insup(er) p(ri)m(us) eisd(em)
ContributorsJan Boncquet
Moderated byJan Boncquet
Last update: 2016-06-21 by Jos Jonckheer