SAL7762, Act: V°70.1 (116 of 660)
Search Act
previous | next
Act V°70.1  
Act
Date: 1474-09-23

Transcription

2019-02-02 by Walter De Smet
Allen den ghenen (et)c(etera) dat jan vander hoeven cuype(r) soen wilen jans vander/
hoeven brieders heeft geconstitueert gesett ende geordineert ende/
met des(en) l(ette)ren (con)stitueert zett en(de) ordineert zijnen p(ro)cur(eur) en(de) voergange(r)/
joese vanden breden meye(r) van opwijck in vlaende(re)n in allen zine(n)/
saken geschillen ende bederven die hij nu uutstaende heeft of namails/
hebben sal moegen in aenlegg(er)s of verweerd(er)s stad tegen wat p(er)sone(n)/
oft voer wat gerichte dat zij also wel ind(en) saken die hij uutstaen(de)/
heeft oft hebben sal moegen [tot opwijc voirs(creven) of eld(er)s zo ware dat] tegen joese de keyse(re) als ande(re) Geven(de)/
en(de) verleenen(de) de vors(creven) constitueerd(er) den vors(creven) zijnen p(ro)cur(eur) volcomen/
macht ende zund(er)linghe beveel alle de selve saken hoedanich die/
zijn te bedinghen te beschudden te verantwerden en(de) te vernoeghen/
tot den eynde vanden rechte en(de) alle poenten en(de) articulen van rechte/
d(air) inne te vorde(re)n te doen en(de) texerce(re)n die na recht of costume vand(en)/
plaetsen dair dat geboert behoiren moegen en(de) den selven zijnen/
p(ro)cur(eur) na gelegenth(eit) der saken gelieven en(de) orberlic duncken zelen/
en(de) mijnlic appoentement dairaf aen te gaen en(de) quitan(cie) te gheven/
ende voerts alle tghene (et)c(etera) Geloven(de) de selve constitueerd(er) voer/
goed vast en(de) gestentich te houden tot eeuwighen daghen wes bijde(n)/
vors(creven) zijnen p(ro)cureur d(air) inne het zij te wynne oft te verliese gedaen/
en(de) gevordert sal worden in e(n)nigher manie(re)n allen argelist uutgesceid(en)/
[due(re)nde quoad revocacione(m)]/
cor(am) ouder(ogghe) burg(imagistro) roelofs langr(ode) scab(inis) sept(embris) xxiii
ContributorsJan Boncquet
Moderated byJan Boncquet
Last update: 2016-05-10 by Jos Jonckheer