SAL7762, Act: V°74.2 (125 of 660)
Search Act
previous | next
Act V°74.2  
Act
Date: 1474-09-27

Transcription

2019-02-08 by Walter De Smet
It(em) katline vanden houte heeft gemechticht en(de) volcomen macht geg(even)/
lambrechte merten witledermake(r) om alle alsulken pachten ende/
rinten alse heure uutstaen en(de) voirtaen vallen zelen van eenen/
ryder lijftochten van alsulken twee ryd(er)s lijftochten alse jan/
vanden borchoven raes zijn sone philips soen desselfs raes
//
jan vand(er) hulst vorst(er) te lov(en) soen wilen goirds ende henrick/
m(er)celijs der vors(creven) katlinen tot heuren live en(de) ten live katline(n)/
natuerlike docht(er) meest(er) claes wilen van lobbele sculdich zijn/
met scepen(en) brieven va(n) lov(en) gelijc de selve brieve d(air)op gemaict/
int jair xiiii[c] lxxi febr(uarii) ulti(m)a dat begrepen Te manen/
teyschen op te boe(re)n en(de) tontfanghen den sculde(re)n quitan(cie) d(air)af te/
gheven en(de) de voirs(creven) pachten en(de) rinten en(de) oic bewijssenisse oft/
afquitinghe der selv(er) lijftocht met rechte tallen plaetsen en(de) met/
allen manie(re)n van rechte tallen plaetsen d(air)toe behoiren(de) te v(er)volge(n)/
en(de) te bedingen met den rechte tot den eynde desselfs Die/
te wynnen en(de) te v(er)liesen (et)c(etera) Ende voerts alle tghene (et)c(etera)/
Geloven(de) vast cu(m) comput(atione) (et) revoc(atione) cor(am) roelants vos/
sept(embris) xxvii
ContributorsJan Boncquet
Moderated byJan Boncquet
Last update: 2016-05-10 by Jos Jonckheer