SAL7762, Act: V°92.2 (171 of 660)
Search Act
previous | next
Act V°92.2  
Act
Date: 1474-10-13

Transcription

2019-03-09 by Walter De Smet
It(em) tvo(n)nisse vanden gedinghe dat geweest es inde banck voer meye(r)/
en(de) scepen(en) van loeven tusschen janne van leeuwe poirt(er) der stad van/
loeven dien dach gedaen was bijden meye(r) van wiltsele ten v(er)suecke/
symoens van wesenbeke uut saken vanden vruchten vanden ruyters/
ha(m)me die de selve jan hem ontvrymdt hadde also hij symoen meynde/
ter eenre en(de) den voirs(creven) symoene ontkynnen(de) tvoernemen des/
vors(creven) jans en(de) zeggende dat hem die vruchten sculdich waren/
te volgen bij diversen redenen bij hem inden rechte all geallegeert/
voer hem dienen(de) ter ande(re) Was gewijst ter manissen tsmeyers/
bijden h(ere)n scepen(en) van loeven dat de voirs(creven) symoen zijn recht/
opde voirs(creven) vruchten voirt volghen mach ter plaetsen dair/
hij begonnen hadde Cor(am) roelants lyemi(n)ghen be(r)ghe vos/
heyk(ens) oct(obris) xiii
ContributorsJan Boncquet
Moderated byJan Boncquet
Last update: 2016-05-17 by Jos Jonckheer