SAL7767, Act: R°103.2-V°103.1 (231 of 732)
Search Act
previous | next
Act R°103.2-V°103.1  
Act
Date: 1480-11-27

Transcription

2019-02-16 by Greet Stevens
It(em) de voirs(creven) wouter heeft gelooft den voirs(creven) janne van udekem/
dat hij hem tot zijnder maniss(en) uutreicken ende betalen sall alle/
alsulke pe(n)ninghen alse de selve jan affirme(re)n sall bij eede dat/
hij deughdeliken navolgen(en) der comanscap betailt heeft en(de) de/
selve wouter nae recht van nairderscape sculdich es dat hij/
hem oic scadeloes ontheffen sall van alsulken geluften als de/
voirs(creven) jan navolgen(de) d(er) come(n)scap gedaen heeft voer scepen(en) va(n) lov(en)/
meester claese van vucht raed en(de) meester vand(er) rekencame(re)n
//
onss gened(ichs) h(ere)n tsh(er)toghen Heeft voirt gelooft de selve wout(er)/
dat zo verre bevonden wort dat de weyde vanden vors(creven) goeden/
viel s(in)te mertensmisse lestleden en(de) dat die sculdich wae(re) na/
recht den voirs(creven) janne te volgen dat hij die ombelett den/
voirs(creven) janne in dien gevalle sall doen en(de) laten volgen niet/
tegenstaen(de) der voirs(creven) guedinghen Cor(am) eisdem
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2018-04-04 by The Administrator