SAL7767, Act: R°107.3 (242 of 732)
Search Act
previous | next
Act R°107.3  
Act
Date: 1480-11-30

Transcription

2019-02-18 by Greet Stevens
It(em) de vors(creven) joff(rouwe) anne heeft gekindt ende gelijdt dat heure/
de voirs(creven) willem van allen sculden oft geluften so(m)men van/
pe(n)ninghen [en(de)] van coirne dair hij als principail te hairw(er)t/
gehouden mach zijn tot den daghe toe van heden volcomelic/
en(de) wel betailt heeft Scelden(de) den selven wille(m)me ende zijne(n)/
erfgenamen volcomelic quijt promitten(s) non alloqui s(ed) war(andizare)/
Cor(am) eisdem nove(m)br(is) ulti(m)a
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2018-04-04 by The Administrator