SAL7767, Act: R°115.2 (248 of 732)
Search Act
previous | next
Act R°115.2  
Act
Date: 1480-12-02

Transcription

2019-05-25 by Greet Stevens
It(em) also als ten vervolghe h(er)mans loomans alse katlijnen van/
beerhem die ov(er)mids vo(n)niss(en) van scepen(en) brieven van loeven spreken(de)/
vander pechtingen vanden hove ten rieuwe [geleidt es tot den goeden henr(icks) aerts] gescr(even) es geweest/
den meye(r) van wave(re) oft zijnen stedehoude(r) heur de voirs(creven) goede/
te leve(re)n en(de) te doen volghen Ende oft de vors(creven) henrick oft/
yemant and(er)s tegen de vors(creven) scepen(en) brieve yet seggen of alleg(ere)n/
wilde dat hij des quame op heden alhier voer meye(r) en(de)/
scepen(en) int recht Aldair de vors(creven) henrick noch nyemant/
van zijnen wegen comen en es Ende h(er)man loomans alse man/
en(de) momboir der vors(creven) katlijnen op heden in rechte comen/
es trecht voirt versuecken(de) Doende oic blijcken certificacie/
vanden vors(creven) meye(r) va(n) graven [wavere] dat hij dexecucie navolgen(de) den/
vors(creven) versuecke gedaen hadde en(de) p(ar)tien dach bescheiden So/
hebben de scepen(en) van loeven ter manissen smeyers gewijst voer/
een vo(n)nisse So verre der voirs(creven) geleidder wederp(ar)tie niet en/
quame ten opstaene smeyers ende van hen scepen(en) datmen heure/
dan vanden vors(creven) goeden houden sal in heuren beleide tot heure(n)/
wettigen gebreke behoef also verre alst noch voer hen scepen(en)/
comen es Cor(am) borch berghe roelants caverson tybe/
decembr(is) ii
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2018-04-04 by The Administrator