SAL7767, Act: R°118.1 (256 of 732)
Search Act
previous | next
Act R°118.1  
Act
Date: 1480-12-03

Transcription

2019-07-16 by Greet Stevens
It(em) joff(rouwe) katlijne van groesbeke weduwe wouters wilen vynck/
heeft gelooft janne goederthuys die ter begerten ende ond(er)wijse/
vanden h(ere)n vander stad raide heur in handen gedaen heeft alsulke/
rekenboecken als hij gemaict heeft ende zij noch tachter es m(ijn)/
hee(re) van croy over te gheven vanden bewynde des voirs(creven)/
wilen wouters dat hij van mijns he(re)n van croy goede heeft/
gehadt Dat zij so vollic die rekeningen oft e(n)nige van/
dien te hove gehadt hebbende in heure handen comen sullen/
zijn die weder over leve(re)n sall den voirs(creven) janne in zijnen/
handen die de selve jan alsdan in handen houden sall tot/
der tijt dat de vors(creven) wethoude(re)n geordineert en(de) getaxeert/
sullen hebben tghene dat jan na zijnen eysche die hij va(n)/
montcoste pijne en(de) arbeide gedaen heeft oft doen sal tver/
antwerden d(aer)op gehoirt na redelicheit sculdich zal zijn te/
hebben Dwelc getaxeert zij gelooft heeft hem te betalen/
en(de) d(aer)af te contente(re)n t(am)q(uam) ass(ecutu)[m] Ende dae(re)nteynden dat/
voldaen heeft gelooft de vors(creven) jan renu(n)c(ians) (et)c(etera) dat hij heur/
theurer manissen rekeninghe doen sal ende bewijs vanden/
bewynde ontfanghe en(de) uutgevene dat hij van des vors(creven)/
wout(er)s weghen heeft gehadt en(de) des hij d(aer)af tacht(er) sall/
moegen zijn heur deughdelic op te leggen ende te betalen/
Cor(am) roelants caverson dec(embris) iii
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2018-04-04 by The Administrator