SAL7767, Act: R°119.3 (258 of 732)
Search Act
previous | next
Act R°119.3  
Act
Date: 1480-12-04

Transcription

2020-10-12 by Greet Stevens
It(em) den voirs(creven) lesten brief es bekindt te dier meyninghen dat symoen/
met dien oft met den vors(creven) ande(re)n brieve dwelc hem best gelieven/
sall sal moegen verhalen de vors(creven) jairlijke rente ende oic voirde(r)/
bewijssenisse versuecken so verre hij aende voirs(creven) pande gebreck/
bevonde en(de) te dier meyninghen sal den lesten brief alhier/
bliven onder de wet ende dat oic de vors(creven) sculd(er)s met der/
betalingen van twee [eene(n)] rijnsch(en) gulden(en) jairlicx gestaen sullen/
moegen Cor(am) eisdem
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2018-04-04 by The Administrator