SAL7767, Act: R°119.4-V°119.1 (259 of 732)
Search Act
previous | next
Act R°119.4-V°119.1  
Act
Date: 1480-12-05

Transcription

2019-03-24 by Greet Stevens
It(em) also als ten vervolghe h(ere)n jans vanden berghe p(ri)est(er)s geleidt/
zijnde als p(ro)cur(eur) h(ere)n jans van s(in)te guericx ridders voer zijn wettich/
gebreck tot allen den goeden have en(de) erve baudewijns wilen/
de louvrai(n)gne gescr(even) en(de) versocht es geweest den meye(r) van/
graven oft zijnen stedehoude(r) hem de selve goede te leve(re)n en(de)/
te doen volgen Ende oft de weduwe des vors(creven) wilen baud(ewijns)/
oft yemant and(er)s d(air)tegen yet seggen oft alleg(ere)n willde dat/
zij des quame op heden alhier quame voer meye(r) en(de) scepen(en) int/
recht Aldair de voirs(creven) weduwe noch nyemant van heuren wege(n)/
comen en es den vors(creven) geleidden compare(re)nde en(de) trecht voirt/
v(er)suecken(de) Doende oic blijken rescripcie vanden vors(creven) meye(r) dat/
hij dexecucie navolgen(de) den vors(creven) v(er)suecke gedaen hadde en(de) p(ar)tie(n)/
dach bescheiden So hebben de scepen(en) van loeven t(er) maniss(en)/
smeyers gewijst voer een vo(n)nisse so v(er)re des vors(creven) geleidden/
wed(er)p(ar)tie niet en quame ten opstaene smeyers en(de) van hen scepen(en)
//
datmen hem dan vanden voirs(creven) goeden houden sall in zijnen/
voirs(creven) beleide tot zijnen wettigen gebreke behoef also v(er)re/
alst noch voer hen scepen(en) comen es Cor(am) abs(oloens) borch b(er)ghe/
roelants vync cav(er)son tybe decembr(is) v
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2018-04-04 by The Administrator