SAL7767, Act: R°120.2 (262 of 732)
Search Act
previous | next
Act R°120.2  
Act
Date: 1480-12-05

Transcription

2021-02-06 by Greet Stevens
Item lijsbeth ende anne van wesere geheten brunets gesust(ere)n docht(ere)n/
jans wilen brunets hebben opgedraghen met behoirliker verthijeniss(en)/
tweelff rinsch gulden(en) goed ende ghinghe te weten tsestich/
pl(a)c(ken) brabants payments voer elk(er) der voirs(creven) gulden(en) gerekent/
erfliker renten halff opden vijfthiensten dach der maend/
van meye en(de) halff opden vijfthiensten dach der maend van/
novembri te betalen die de vors(creven) gesuste(re)n hadden en(de) houden(de)/
wa(r)en ende vercregen hebben aen en(de) op de stad van loeven/
Welke rente vorscr(even) de vors(creven) stad den selven gesust(ere)n [anderwile] vercocht/
heeft om te vervallen ende te cuelen alsulken grote so(m)me van/
pe(n)ninghen alse den vermoegen(de) hertoghe van gulcke ende vanden/
berghe aender selv(er) stad verschenen was gelijc zekere brieve/
der vors(creven) stad [van lov(en) d(air)op gemaict] en(de) met den segele ten saken der selver stad besegelt/
int jaer ons h(ere)n duysent vierhondert neghen(en)tseventich opden/
vijfthiensten dach der maend van novembri dat voird(er) uutwisen/
ende begripen Ex(posi)[to] imp(ositus) est iure he(re)d(itario) theodericus le/
begghe receptor d(omi)ni n(ost)ri austrie burg(undie) brabancie (et)c(etera) duc(is)/
in suo opido lovanien(si) per mo(nitionem) Et sat(isfacere) coram vync tybe dec(embris) v
ContributorsJos Jonckheer , Mi-Je Van Gils
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2018-04-04 by The Administrator