SAL7767, Act: R°133.2 (296 of 732)
Search Act
previous | next
Act R°133.2  
Act
Date: 1480-12-13

Transcription

2020-04-22 by Greet Stevens
It(em) vander questien die geweest es voe(r) den raide vander stad tuschen/
h(ere)n mychiele absoloens ridde(r) ter eenre ende henricken willems ter/
ande(r) zijden van alsulken twee gelten wijns alse de vors(creven) h(er)mychiel/
jairlicx eysschende was ende hadde te kersmisse vallende alsoe hij/
te kynnen gaff met eender chijsrollen Op de h(er)berghe met der/
toebehoirten geheten den wolf den voirs(creven) henricken toebehoiren(de)/
gelegen inde steenstrate die de voirs(creven) henrick meynde te betalen/
met lantwijne alsulken als nu gewassen was Dairaff de vors(creven)/
h(er)mychiel sustineerde te hebben ten minsten voe(r) de quarte eenen/
lieliart mids dat de voirs(creven) zijn chijsrolle niet en specificeerde/
van e(n)nighen lantwijne Was bij overgheven van p(ar)tien geappoint(eer)t/
dat de voirs(creven) henrick den voirs(creven) h(ere)nmychiele jairlicx voer elken/
pot gheven soude anderhalff pl(a)c(ken) payments Cor(am) moelen burg(imagistro)/
berghe caverson scabinis et aliis de consilio decembr(is) xiii
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2018-04-20 by The Administrator