SAL7767, Act: R°133.3-V°133.1 (297 of 732)
Search Act
previous | next
Act R°133.3-V°133.1  
Act
Date: 1480-12-18

Transcription

2020-09-07 by Greet Stevens
Allen (et)c(etera) dat anthoenijs dauerhout? d(omin)us de [he(re) van] helfhout? fil soen/
h(ere)n jacops wilen van helfhout? ridders heeft wettelic gemechticht/
meester augustijne van nethenen geheten vanden royele secretar(is)/
der stad van loeven janne van udekem voerspreke wille(m)me van/
leefdale janne van borre [en(de)] reynalde rychart diene(r) svors(creven) anthonijs/
en(de) elken besunder thoenre des(er) l(ette)ren Om alle zijn tsijse renten/
pachten lijftochten en(de) ande(re) schulden diemen hem nu sculdich es/
oft namaels wesen sall Te manen teyschen op te boeren ende/
tontfanghen den sculde(re)n van heuren ontfanghe quijt te schelden/
en(de) quitan(cien) te gheven dair voer te panden te daghen en(de) rastamen(ten)/
te doen leggen composicie en(de) mynlike yffeninghe d(air)af te/
maken scepen(en) brieve te vo(n)niss(en) en(de) die texeque(re)n En(de) oic om/
zijn goede te verhue(re)n te verpachten en(de) met jairscha(r)en uut/
te gheven Ende desgelijcx om alle zijn ande(r) saken en(de) geschille(n)/
die hij nu uutstaende heeft oft naimails hebben sal moegen in/
aenlegg(er)s oft verweerders stat hoedanich die zijn Met rechte/
te verwa(r)en te beschudden te vervolghen en(de) te bedinghen die
//
te wynnen en(de) te verliesen tallen plaetsen voer alle gerichten ende/
tegen eenenyegeliken dair des behoeven ende te doen sal moegen/
wesen getuygen te leiden der wed(er)p(ar)tien getuygen te zien/
zwee(re)n die te batte(re)n te replice(re)n te dupliceren also wail int/
principael als int accesseur ende alle poenten van rechte dairtoe/
te vorde(re)n die na recht d(air)toe behoiren moegen Ende voirts/
alle tghene (et)c(etera) cor promitten(s) rat(um) salvo iusto calculo/
cor(am) moelen burgim(a)g(ist)ro roelants vync scabinis dec(embris) xviii
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2018-04-20 by The Administrator