SAL7767, Act: R°137.2 (306 of 732)
Search Act
previous | next
Act R°137.2  
Act
Date: 1480-12-22

Transcription

2020-03-25 by Greet Stevens
It(em) gerard dueghens die na des(er) stad rechte voer zijn wettich gebreck/
geleidt es tot allen den goeden laureys fricx ende laureys nijs geheten/
leestmake(re) de jonghe die tsamen borghe zijn voe(r) den vors(creven) fricx/
voer ii rinsch gulden(en) lijft(ochten) aen pet(ere)n vander leeps oft pete(re)n vande(n)/
putte die de brieve dairaf tselven rechte overgegeven heeft en(de)/
voer (½) rinsch gulden(en) erflic aende busse vanden beckers ambachte/
te loeven Hebben gelooft ind(ivisim) malcande(re)n alle lasten die dairuut/
gespruytt zijn oft noch spruyten mochten te gelike te dragen en(de)/
elc den ande(re)n vander eender helicht tontheffen en(de) alle costen ende/
lasten geschiet ende te geschien te gelike te draghen Ende hebben/
vorts malcande(re)n gelooft also wel de voirs(creven) gheerd geleidde als/
laureys alle p(ro)fijten die zij vanden goeden des vors(creven) laureys nu/
oft in toecomen(de) tijden sullen weten te crigen tot heurer beider/
lossinghen behoef te gelike sullen hebben en(de) aenveerden en(de) all alse/
verreicte schout cor(am) vync caverson dec(embris) xxii
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2018-04-20 by The Administrator