SAL7767, Act: R°140.1 (313 of 732)
Search Act
previous | next
Act R°140.1  
Act
Date: 1480-12-29

Transcription

2019-11-11 by Greet Stevens
It(em) jan van bollair ketelbuete(r) in p(rese)ncia (et)c(etera) heeft verhuert en(de) bekindt/
verhuert te hebben janne hubrechts cledermake(r) een half boend(er)/
beemts luttel min oft meer gelegen taetrode Te houden en(de) te/
hebben vanden daghe van heden eenen termijn van sess jairen/
lang due(re)nde eemp(er)lic vervolgen(de) Voer een zeke(re) so(m)me van pe(n)ni(n)gen/
dairaff de selve van bollair hem bekindt heeft vanden vors(creven) jan(ne)/
hubrechts voer wel betailt Ende de selve jan hubrechts sall/
bynnen den vors(creven) t(er)mijne trunchout ald(air) staende tweewerven/
moeten truncken Cor(am) Geloven(de) den vors(creven) janne hubrechts inde/
vors(creven) hueringhe te houden Cor(am) vync caverson dec(embris) xxix
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2018-04-20 by The Administrator