SAL7767, Act: R°140.2 (314 of 732)
Search Act
previous | next
Act R°140.2  
Act
Date: 1480-12-29

Transcription

2019-11-11 by Greet Stevens
It(em) de voirs(creven) jan van bollair heeft wettelic gemechticht sonder/
e(n)nich wederroepen [den vors(creven) janne hubrechts] vanden daghe van heden zess jair langh/
dueren(de) Om alsulken neghen halste(re)n corens der maten van thien(en)/
alse hij erflic heeft aen ende op zeke(re) goede toebehoiren(de) den/
kynde(re)n van buetschore Te manen teyschen op te boeren en(de) tontfange(n)/
den schulde(re)n [d(air)af] quijt te schelden ende quitan(cien) te gheven d(air) voe(r) te/
panden te daghen ende rastemente te doen leggen composicie en(de)/
mynlike yffeninghe d(air)aff te maken en(de) alle poenten van rechte/
d(air)toe te vord(ere)n die na recht d(air)toe behoiren moegen Ende voirts/
alle tghene (et)c(etera) p(ro)mitten(s) ratum Cor(am) eisdem
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2018-04-20 by The Administrator