SAL7767, Act: R°148.3 (323 of 732)
Search Act
previous | next
Act R°148.3  
Act
Date: 1481-01-09

Transcription

2020-03-25 by Greet Stevens
It(em) willem van lele als p(ro)cureur arnds de witte meye(r) te he(re)nt heeft/
dach van rechte genomen tegen joese wilts scoenmake(r) van heden/
in viii daghen naistcomen(de) te mistide Om alsdan den selven/
arnde in rechte te bringhen en(de) dat hij ae(n)nemen sal den eed/
bijden vors(creven) joese hem gedeilt oft dairaf scheiden Cor(am) scab(inis)/
in scampno sdijsd(aighs) januarii ix
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2018-04-20 by The Administrator