SAL7767, Act: R°150.2-V°150.1 (331 of 732)
Search Act
previous | next
Act R°150.2-V°150.1  
Act
Date: 1481-01-11

Transcription

2020-06-16 by Greet Stevens
It(em) jan le saige de jonghe poirt(er) der stad van loeven die hem met der/
stad brieven aenden bailli vanden walschen brab(ant) oft philipse/
de prumelles zijnen stedehoude(r) heeft doen uutscriven vand(er)/
hachten dair hij bij he(m) inne was gestelt en(de) oic vand(er) gelufte(n)/
en(de) caucien die hij hadde gedaen te genapien rechts te plegen
//
so verre hij niet bewisen en conste poirter te zijne en(de) den selven/
bailli ende stedeh(ouder) op heden dach van rechte doen bescheiden/
heeft de selve poirter hem op heden tegen den voirs(creven) bailli/
en(de) stedehoude(r) te rechte gep(rese)nteert Om taenhoiren daensp(ra)ke/
die zij oft deen van hen op hem souden willen doen Ald(air)/
zij noch gheen van hen comen en zijn Cor(am) abs(oloens) roelants/
vync caverson tybe januarii xi
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2018-04-20 by The Administrator