SAL7767, Act: R°152.3 (336 of 732)
Search Act
previous | next
Act R°152.3  
Act
Date: 1481-01-13

Transcription

2020-09-07 by Greet Stevens
Allen den ghenen (et)c(etera) dat laureys ryguyts woenen(de) te quaderebbe heeft/
wettelic gemechticht laureyse diericx om alsulken sake als hij/
uutstaen(de) heeft tegen dingeseten(en) der dorpen van velthem va(n)/
nederijssche ende ande(re)n so verre die onder de meyerie van/
he(re)nt gelegen zijn Met rechte te verwaren te beschudden te v(er)volgen/
te v(er)volgen te bedingen te wynnen en(de) te verliesen tallen plaetsen (et)c(etera)/
getuygen te leyden (et)c(etera) Ende voirts alle tghene (et)c(etera) p(rom)itt(ens) rat(um) salvo/
iusto calculo Cor(am) emondo roelants sub(stitu)[to] abs(oloens) vync scab(inis) ja(nuarii) xiii
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2018-04-20 by The Administrator