SAL7767, Act: R°38.2 (82 of 732)
Search Act
previous | next
Act R°38.2  
Act
Date: 1480-09-09

Transcription

2019-03-09 by Greet Stevens
Item navolgende den vo(n)nisse staende aug(usti) xxvi lestled(en)/
tuschen denisien weduwe vrancx wilen meys de welke/
hadde doen raste(re)n zeke(re) haeflike goede toebehoiren(de)/
lijsbetten berckmans ter eenre en(de) der selver lijsbetten/
ter ande(r) [zijden] Heeft de voirs(creven) denisie heuren eed gedaen/
ende genomen bijden selven eede dat heur de voirs(creven)/
lijsbeth van goeder wettiger schult sculdich en(de) belang/
es xxv rinsch gulden(en) twee blancken en(de) drie cron(en)/
te weten xx stuv(er)s iii pl(a)c(ken) den stuv(er) voer elken/
rinsch gulden(en) voirs(creven) en(de) xxiiii gelike stuv(er)s voer/
elke crone voirs(creven) gerekent Ende dat zij der vors(creven)/
lijsbetten geleend heeft zeke(r) pande de welke de/
selve lijsbeth te lombairden gedraghen soude hebben/
gedragen(de) t(er) so(m)men van elff cronen ter goeder/
rekeninghen Ende also hebben de scepen(en) van lov(en)/
ter manissen tsmeyers voert gewijst voer een vo(n)nisse/
dat de vors(creven) denisie de voirs(creven) haeflike goede v(er)cope(n)/
sal ende ten hooghsten bringhen Schiett dair yet/
over dat zal zij wed(er)kee(re)n en(de) gebrect dair yet dat/
zal zij moegen vervolgen met rechte Cor(am) abs(oloens)/
borch berghe roelants vync cav(er)son tybe sept(embris) ix
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2018-04-04 by The Administrator