SAL7767, Act: R°43.3-V°43.1 (87 of 732)
Search Act
previous | next
Act R°43.3-V°43.1  
Act
Date: 1480-09-09

Transcription

2019-05-19 by Greet Stevens
It(em) de voirs(creven) h(er)henrick renu(n)c(ians) (et)c(etera) heeft gelooft bynnen vier jae(re)n/
naistcomende af te quiten alsulken twee mudde corens erflic/
alse de vors(creven) lanceloet zijn brueder vercocht heeft op zijn/
kyntsgedeelte der kercken van meylhem en(de) tot den dage/
vander afq(ui)ti(n)ghe(n), sall h(er)henrick de pachten betalen Des/
heeft hem de vors(creven) odilie zijn moeder gelooft twee mudden/
van heuren vors(creven) xv mudden jairlicx te cortten Ende als/
de voirs(creven) afquitinghe geschiet sall zijn heeft gelooft
//
de voirs(creven) lanceloet den voirs(creven) h(er)henr(icke) tot zijnder maniss(en) behoirlike/
vesticheit te doen dair mede hij kynnen sall dat de vors(creven) h(er)henr(ick)/
hem van zijnen vier mudden corens inder voirs(creven) deylinghen/
hem gevallen de twee mudde dairaff afgequeten heeft/
eosdem quator modios bladi p(ro)inde obligan(dos) Cor(am) eisd(em)
ContributorsJos Jonckheer , Mi-Je Van Gils
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2018-04-04 by The Administrator