SAL7767, Act: R°44.1 (89 of 732)
Search Act
previous | next
Act R°44.1  
Act
Date: 1480-09-11

Transcription

2019-03-11 by Greet Stevens
Item navolgende der submissien geschiet augusti quinta lestled(en)/
tuschen wile(m)me va(n) bierbeke alse p(ro)cureur joff(rouwe) katlijnen/
weduwe boudewijns wilen van dagb(er)mont ter eenre en(de)/
wille(m)me pols ter ande(re) die hen verbonden hadden in segg(ere)n/
en(de) mynlike yffene(re)n Alse vanden meswynnen(en) van zek(ere)n/
landen vanden hove van dagb(er)mont en(de) van allen ande(re)n/
artic(u)len inder pechtingen der vors(creven) goede begrepen ende/
voirts van alles des zij malcande(re)n eyschen(de) zijn mochten/
tot dien daghe toe So hebben de segg(ere)n inder vors(creven)/
submissien begrepen te weten gheerd boisman baudewijn/
van vileer janne lyebrechts[eerts] meye(r) t(er) sluysen ende mathijs/
van ayweyns heur uutsprake gedaen inder manie(re)n/
hier na volgende Ierst dat de voirs(creven) willem pols/
alse voe(r) dmeswynnen der vors(creven) lande der vors(creven) joff(rouwe)/
oft heuren p(ro)cur(eur) gheven ende betalen sall de so(m)me van/
vijftich rinsch gulden(en) te xx stuv(er)s tstuc iii pl(a)c(ken) den/
stuver half te kersmisse naistcomen(de) en(de) half te sinxen(en)/
dair na volgende Ende desgelijcx sall de voirs(creven) willem/
pols alse van dat hij sculdich es te acke(re)n x dachmail/
lants vanden vors(creven) landen ende van zek(ere)n costen die de/
vors(creven) p(ro)cur(eur) gedaen heeft inden vervolghe vander voirs(creven)/
saken der selv(er) joff(rouwe) oft p(ro)cur(eur) betalen sess clinck(ar)ts/
te xiiii stuv(er)s ind(er) werden vors(creven) En(de) dat de vors(creven) willem/
der vors(creven) joffr(ouwe) halen sall twee voeder houts op beelcuyt/
Aldair de vors(creven) joff(rouwe) dat betalen sal Ende dat mids/
des(en) uutspraken de voirs(creven) p(ar)tien verenicht en(de) beslicht/
selen [zijn] vanden geschille vorscr(even) tot eeuwigen daghen/
Behoudelic wairt dat namails enighe donckernisse/
dairinne geboerde die behouden de selve segge(re)n te/
henw(er)t ende tot heurer int(er)pretacien om die uutgesproken en(de) gecleerd/
te werden dair en(de) alsoe behoiren sall Cor(am) abs(oloens) vync/
septembr(is) xi
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2018-04-04 by The Administrator