SAL7767, Act: R°55.2 (116 of 732)
Search Act
previous | next
Act R°55.2  
Act
Date: 1480-09-30

Transcription

2019-05-02 by Greet Stevens
Allen den ghenen die dese l(ette)ren sullen zien oft/
horen lesen burgermeeste(re)n scepen(en) en(de) raide/
der stat van loven(en) saluyt en(de) alle vrientscap/
doen cont en(de) te weten dat voir ons comen is/
in p(er)sone de eerbare meester jan van cruyni(n)gen/
doctoir in medicinen en(de) heeft voir hem selven/
en(de) inden name en(de) van wegen jouffr(ouwe) lijsbetten/
boelarts zijns wijfs geconstituert volcomen macht/
procuracie et auctoriteit gegeven en(de) maict met/
desen mechtich tot zijnen wederroepen mychiele/
[vacat] arnde willeghebijl barbier janne/
van borre willem van leefdale adriane van haenwijch/
janne van ost oft gielise vanden p(er)ghate willem(me) van welle/
janne van vucht en(de) [vacat] ende/
elken van hen besunder om alle zijn saken questien/
en(de) gescille die hij uutstaende heeft oft namaels/
hebben sal mogen tegen wat p(er)sone dat dat zij in/
aen[leg]ger oft verweerder stat Te vervolghen/
met rechte te bedingen te wynnen te verliesen/
en(de) composicie d(air)af te maken getuygen ofs behoeft/
te leyden d(er) wederp(ar)tien getuygen te sien zweren/
die te batteren Te replice(re)n te duplice(re)n alsoe wale/
int principael als int accessoir also dicke alst gebore(n)/
sal Promitten(s) ratu(m) behoud(elic) dat de vors(creven) p(ro)cur(eur)s en(de)/
elc va(n) hen gehoud(en) sullen ter maness(en) des voirs(creven) meest(er) jans/
van hue(re)n bewynde bewijs te doene cor(am) molen burg(imagistro) vync/
caverssoen scabinis sept(embris) ultima
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2018-04-04 by The Administrator