SAL7767, Act: R°56.1 (118 of 732)
Search Act
previous | next
Act R°56.1  
Act
Date: 1480-10-03

Transcription

2019-05-20 by Greet Stevens
It(em) also als ten vervolghe goirds de bubbele(re) des jonghen alse p(ro)cur(eur)/
joff(rouwe) katlijnen switten welcke joff(rouwe) katlijne met zek(ere)n scepen(en)/
brieven van loeven houden(de) es twee mudden rogs der maten/
van wave(r) erflicx pachts aen ende op zeke(re) goede ende/
onderpande wilen reyners van baersele nu [dair na] lambrechts van/
moncheal [en(de) nu hackot le roy] geleghen te beerge in diversen plaetsen ende/
stucken aldair gescreven es geweest vander stad weghen/
van loeven den meye(r) van beerge oft zijnen stedehoude(r)/
hem de selve goede tot zijnen gebreke behoef te leve(re)n/
en(de) te doen volghen Ende oft de voirs(creven) hackot dair tegen/
yet seggen allege(re)n oft de voirs(creven) scepen(en) brieve invalide(re)n wilde/
dat hij des quame tot eenen zeke(re)n daghe van rechte mids/
verstriken(en) van genechten op heden dienende Aldair de vors(creven)/
hackot noch nyemant van zijnen wegen comen en es den/
vors(creven) p(ro)cureur en compare(re)nde en(de) trecht voirt versueckende/
Soe hebben de scepen(en) van loeven yerst aengehoirt eenen/
der stad bode van loeven die gecleerd heeft [bij] zijnen eede/
de leveringhe ende dachbescheidinghe geschied te wesen/
na inhoudt vanden zeyndbrieve ter maniss(en) smeyers en(de) [gewijst voer een vo(n)nisse]/
van hen scepen(en) so verre de vors(creven) hackot noch niemant/
van zijnen weghen en quame ten opstaene tsmeyers en(de)/
van hen scepen(en) datmen dan den vors(creven) p(ro)cur(eur) inden name/
en(de) tot behoef der voirs(creven) joffr(ouwe) katlijnen houden sal in/
zijnre lev(er)inghen tot zijnen wettigen gebreke behoeff/
also verre alst noch voer hen scepen(en) comen es Cor(am) abs(oloens)/
borch berghe roelants vync cav(er)son tybe oct(obris) iii
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2018-04-04 by The Administrator