SAL7767, Act: R°57.3-V°57.1 (123 of 732)
Search Act
previous | next
Act R°57.3-V°57.1  
Act
Date: 1480-10-03

Transcription

2019-03-24 by Greet Stevens
Item vander questien die geweest es voe(r) den raide vander stad/
tuschen lijsbetten die wijf es jans vanden male en(de) goirde vand(er)/
beke becke(r) inden kegel Om den coop vanden selven huyse den/
kegel geheten die zij seide gecocht te hebben tegen den vors(creven)/
goirde om derthien ryders te xxvi stuv(er)s tstuc iiii pl(a)c(ken)/
den stuver gelijc ende in alle der manie(re)n hij tvoirs(creven) huys in/
voerleden(en) tijden gecocht hadde Dwelc de voirs(creven) goird ontkynde/
seggende dat den voirs(creven) coop toegegaen was op derthien/
ryders erflic te xxvii stuv(er)s tstuc iii pl(a)c(ken) den stuv(er) ende dat/
zij navolgende dien twee ryders erflic die zij te voerlieve/
ende boven de xiii ryders in gereden pe(n)ninghen te xxvii st(uvers)/
betailt [hadde] Dwelc zij alsoe genoech bekinde vanden voirlieve/
mair zij deylde hem den eed dat de comanscap tuschen hen/
beiden toegegaen was den ryder te xxvi stuv(er)s drie pl(a)c(ken)/
den stuv(er) zo voirscr(even) steet Ende na dat zij bijden raide vand(er) stad/
vors(creven) int langhe gehoirt zijn geweest so hebben hen beide/
de voirs(creven) p(ar)tien gesubmitteert inde eendrechtighe uutsprake der/
voirs(creven) stad Die dairaf uutgesproken hebben ende voer recht/
geappoenteert dat de voirs(creven) lijsbeth gestaen sall [voe(r)] elken der vors(creven)
//
derthien ryders voertaen te betalen xxvi stuvers te iii pl(a)c(ken) tstuc/
sonder e(n)nighe restitucie te hebben oft richtinghe vanden voirs(creven) twee/
ryders erflic bij heure betailt Act(um) in consilio oct(obris) iii
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2018-04-04 by The Administrator