SAL7767, Act: R°59.1 (133 of 732)
Search Act
previous | next
Act R°59.1  
Act
Date: 1480-10-06

Transcription

2019-05-02 by Greet Stevens
It(em) den dach van thoenen die diende voe(r) den raide vander stad/
tuschen janne van assent aenlegger ter eenre en(de) h(ere)n janne de/
mu(n)te(re) priest(er) die geleidt es tot den goeden wout(er)s brabants/
ter ande(r) zijden opden xxvii dach van septembri lestleden/
dien bijden voirs(creven) janne also hij seide tot op hed(en) geco(n)tinueert/
es Dair de voirs(creven) h(er) jan niet tegen comen en es Es/
uutgesett tot van heden in viii daghen naistcomen(de) ende/
was gelast willem(me) de mu(n)te(re) brueder svors(creven) h(ere)n jans hem/
dien dach als voer all en(de) op de sake verloren te laten weten/
die dat alsoe ae(n)nam om alsdan met den vors(creven) thoene in/
wed(er)zijde voirt te varen ende voirt inder saken gedaen te worden/
ende te p(ro)cede(re)n alsoe na recht behoiren sal niet tegenstaende/
der absencien des voirs(creven) h(ere)n jans oft hij niet en compareerde/
Cor(am) roelants sub(stitu)[to] moelen burg(imagistro) et plurib(us) aliis de/
consilio tsvryd(aighs) oct(obris) vi
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2018-04-04 by The Administrator