SAL7767, Act: R°59.2 (134 of 732)
Search Act
previous | next
Act R°59.2  
Act
Date: 1480-10-06

Transcription

2019-05-02 by Greet Stevens
Allen den ghenen (et)c(etera) dat hubrecht de ruyssche heeft wettelic/
gemechticht (et)c(etera) janne van ost wille(m)me van leefdale janne van/
udekem willem(me) [janne] van borre en(de) willem(me) van haesdonck a(ut) alt(eru)m/
Om alle zijn tsijze rinten pachten lijftochten ende ande(re) sculden/
diemen hem nu sculdich es of namails wesen sall Te manen teyschen/
op te boe(re)n en(de) tontfanghen den sculde(re)n van heuren ontfanghe quijt/
te schelden en(de) quitancie te gheven dair voe(r) te panden te daghen en(de)/
rastamente te doen leggen composicie en(de) mynlike yffeninghe d(air)aff/
te maken scepen(en) brieve te vo(n)niss(e) en(de) die texeque(re)n Ende desgelijcx/
om alle zijn ande(r) saken en(de) stucken die hij nu uutstaende heeft oft/
namails hebben sall moegen in aenlegg(er)s oft verweerd(er)s stat hoedanich/
die zijn met rechte te verwae(re)n te beschudden te vervolghen ende te/
bedinghen die te wynnen en(de) te verliesen tallen plaetsen voer alle/
gerichten gheestelic en(de) weerlic en(de) tegen eenenyegeliken dair des/
behoeven ende te doen sall moegen wesen getuyghen te gheven der/
wed(er)p(ar)tien getuygen te sien zwee(re)n die te batte(re)n te replice(re)n te duplice(re)n also/
wail int principail als int accesseur en(de) alle poenten van rechte d(air)toe/
te vorde(re)n die na recht dair toe behoiren moeghen Ende voirts/
alle tghene (et)c(etera) p(ro)mitt(ens) rat(um) salvo iusto calculo Cor(am) moelen burg(imagistro)/
vync cav(er)son scabinis oct(obris) vi
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2018-04-04 by The Administrator