SAL7767, Act: R°63.2 (138 of 732)
Search Act
previous | next
Act R°63.2  
Act
Date: 1480-10-14

Transcription

2018-12-23 by Greet Stevens
Item also als ten vervolghe jacops de kuybbe(re) die ov(er)mids vo(n)niss(e)/
van scepen(en) brieven van loeven spreken(de) van drie rijders lijftochten come(n)/
en(de) beleidt es na den rechte der stad van loeven onder den ande(re)n/
tot allen den goeden have en(de) erve jans wouters gescreven es/
geweest aen allen richt(ere)n oft heuren stedehoude(re)n hem de selve/
te leve(re)n Ende oft de vors(creven) jan oft yemant anders d(air)tegen yet/
seggen oft alleg(ere)n wilde dat hij des quame tot eenen zek(ere)n dage/
van rechte mids uutstelle en(de) verstrikene van genechten op hed(en)/
dienen(de) alhier voer meye(r) en(de) scepen(en) van loeven int recht Ald(air)/
de vors(creven) jan noch nyemant van zijnen weghen comen en es/
den vors(creven) jacoppe compa(rer)ende en(de) trecht voirt versuecken(de) Doende/
oic blijcken rescripcie of certificacie van henricke gruwel meye(r)/
te humelghem onder zijnen zegel dat hij dexecucie na inhoudt/
der vors(creven) brieve gedaen hadde en(de) p(ar)tien dach bescheiden So/
hebben de scepen(en) van loeven ter manissen tsmeyers gewijst/
voer een vo(n)nisse So verre des voirs(creven) geleidden wederp(ar)tie niet en/
quame ten opstaene tsmeyers en(de) van hen scepen(en) datmen hem/
dan vanden voirs(creven) goeden houden sall in zijnen voirs(creven) beleide tot/
zijnen wettighen gebreke behoef also verre alst noch voer hen/
scepen(en) comen es Cor(am) abs(oloens) borch berghe caverson tybe oct(obris) xiiii
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2018-04-04 by The Administrator