SAL7767, Act: R°67.2 (153 of 732)
Search Act
previous | next
Act R°67.2  
Act
Date: 1480-10-18

Transcription

2018-11-29 by Greet Stevens
Allen den ghenen (et)c(etera) doen cond dat opten dach van heden dat(um)/
van desen voer ons comen zijn in p(ro)pe(re)n p(er)sonen peter roesele(re)/
en(de) beatrijs cleymans zijn wijf en(de) hebben geconstitueert/
gesett volcomen macht p(ro)curacie en(de) auctoriteit gegeven sonder/
in e(n)nigen tijden toecomen(de) te moegen wed(er)roepen vrancken/
cleymans geheten de sluyte(re) brueder der vors(creven) beat(ri)sen janne/
en(de) hubrechte cleymans zijnen kynde(re)n d(i)c(t)o hub(er)to p(ri)us ema(ncipa)[to]/
Alle en(de) yegewelke goede beruerlike en(de) omberuerlike lijftocht/
renten ende ande(re) die de voirs(creven) beatrijs behouden heeft na de/
doot van heuren voermans ende die zij namails e(n)nichssins/
vercrigen sall moegen Alle der selver beatrisen saken die/
zij nu uutstaende heeft oft namaels hebben sal moegen voer/
alle gerichten gheestelic en(de) weerlic teghen eenenyegeliken/
Te verwaren te manen teysschen op te boe(re)n ende tontfanghen/
dair voe(r) te panden te daghen te beleiden rastamente te doen/
leggen die met rechte texeque(re)n (et)c(etera) Componen(dum) quitan(ciam) dan(dum) (et)c(etera)/
in meliori forma p(ro)mitten(tes) rat(um) sub oblig(atione) et ypotheca o(mn)i(u)m/
bonoru(m) mobiliu(m) et i(m)mobiliu(m) p(rese)nciu(m) et futuror(um) sonder dat zij/
oft e(n)nich van hen den voirs(creven) gehuyschen oft den eenen van hen/
e(n)nighe rekeninghe bescheid oft bewijs sullen moeghen/
eysschen in e(n)nigher manie(re)n Cor(am) moelen burg(imagistro) caverson/
tybe scabinis oct(obris) xviii
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2018-04-04 by The Administrator