SAL7767, Act: R°77.2-V°77.1 (177 of 732)
Search Act
previous | next
Act R°77.2-V°77.1  
Act
Date: 1480-10-31

Transcription

2018-12-23 by Greet Stevens
It(em) opt geschille dat geweest es voe(r) den raide vander stad tuschen/
henricken cnobbouts ter eenre ende denijse laukens ter ande(r) zijden/
Aldair de voirs(creven) henrick dede lesen en(de) exhibe(re)n eene cedulle vander/
daet xii in julio a(n)no lxxx inhouden(de) de vorwerden vand(er) coma(n)scap/
van eender woeninghen metden toebehoirten gelegen inde mynd(er)
//
bruederstrate die de voirs(creven) henrick tegen den voirs(creven) denijse/
die die hadde uutgedaight gecocht hadde liggende int contoir/
van deser came(re)n beg(er)de ende versocht de voirs(creven) henrick/
in zijnen coop gehouden te worden ende den vors(creven) denijse/
onderwesen oft bedwonghen te hebben hem navolgen(de) dien/
guedinghe ende vesticheit te doene Dair tegen de/
vors(creven) denijs hem verantwerden(de) en ontkynde niet de coma(n)scap/
Mair seide dat meester augustijn van nethen(en) geheten/
vanden royele daer tegewoirdich zijnde dien de woeninge/
voirscr(even) voe(r) den uutdagene als momboir zijns wijfs toebehoirt/
hadde aen hem comen wae(re) ende hadde beg(er)t dat hij de vors(creven)/
woeninghe woude vercopen op hoeghen en(de) hem toegeseeght/
so verre hij boven de ande(r) lasten tot zijnen wettigen gebreken/
niet en quame hem die op te leggen [en(de) den cope(r) genoechdoen en(de) warscap te geloven] Dwelc hij alsoe voer/
all vanden selven meester augustijne beg(er)de Dair op de/
voirs(creven) meester augustijn seyde dat hij hem der voirs(creven) goede/
niet aen en droegh noch noeyt hem aengedragen en hadde en(de)/
ontkynde tvoirs(creven) toeseggen so geschied te zijne Ende de voirs(creven)/
henrick replice(re)nde zeide dat hij hem all wa(r)e tvors(creven) toeseggen/
geschied dairaen niet en stiete noch d(air)mede te doen en hadde/
p(er)siste(re)nde in zijnder yerster beg(er)ten Es getermineert/
bijden raide vander stad notabelic vergadert en(de) den voirs(creven)/
p(ar)tien voer reden ende recht uutgesproken dat de vors(creven) denijs/
gehouden sall zijn den voirs(creven) henricken cope(r) vanden voirs(creven)/
goeden guedinghe ende vesticheit te doen navolgende der/
comanscap ende heeft hij meester augustijne van e(n)nigen/
toeseggen yet te eysschen dat hij hem dairaff volghen/
en(de) aenspreken mach dair ende alsoe dat behoirt Cor(am) eisd(em)
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2018-04-04 by The Administrator