SAL7767, Act: R°85.1 (202 of 732)
Search Act
previous | next
Act R°85.1  
Act
Date: 1480-11-13

Transcription

2019-03-08 by Greet Stevens
Cont zij allen lieden dat brueder lenart vanden houte hooghmeest(er)/
op dese tijt en(de) procur(eur) des godshuys van meeghdendale bij/
oplynte(r) hebben(de) volcomen procuracie van der abdissen en(de)/
convente des selfs godshuys in yegenwordicheiden der scepen(en)/
van loven(en) gestaen heeft uutgegeven en(de) bekint van wege(n)/
des vors(creven) godshuys uutgegeven te hebben wille(m)me andries/
woenen(de) te nederlynte(r) de helicht vander thienden die/
de canoncken vander nouwer proivinghen? der kercken van/
sinte peters te loven(en) hebbe(n) inden dorpe van nederlynte(r)/
en(de) d(air)omtrent die tvors(creven) godshuys voermaels tegen/
de vors(creven) nyeuwe canoncken in pechtingen genomen/
heeft dair af den termijn noch due(re)n sal van sint/
jansmesse baptisten naestcomen(de) twelf jar Te houden/
en(de) te hebben vanden vors(creven) jansmesse baptisten lestleden/
den vors(creven) t(er)mijn van twelf jae(re)n lanc due(re)nde Elx jairs/
dae(re)nbynnen om en(de) voir hon de helicht van hondert/
en(de) vijfen(de)neghentich guld(en) peters te xviii st(uvers) tstuc den/
stuver te iii pl(a)c(ken) Te vier termijnen jairlix te betalen(e)/
den procur(eur) des vors(creven) godshuys te weten(e) een vierendeel/
dair af te paesschen dand(er) vierdel tsint jacops messe tderdel/
tsinte remeysmesse en(de) tvierendeel te kersmesse en(de) telken/
termijne als verreicte schout Met vorwerden wart also/
dat tvoirs(creven) co(n)vent en(de) godshuys van meeghdendale e(n)nige/
schade hadde oft lede vand(en) vors(creven) he(re)n canoncken oft hue(re)n/
geco(m)mitteerden mits faute(n) van betalingen d(er) selver thiende(n)/
en(de) de vors(creven) thiendene(re) ten vors(creven) t(er)mijnen niet en betaelde/
en(de) d(air)af ingebreke wa(r)e dat de selve thiendenere de schade/
dragen sal en(de) tvors(creven) godshuys dairaf ontlasten en(de) niet and(er)s/
En(de) alle dese voirwerden (et)c(etera) Hieraf zijn borghen des/
voirs(creven) thiendene(re) jan andries sone des vors(creven) thiendene(re)/
en(de) reyne(r) van wanghe sone wilen jans woenen(de) te/
nederlynte(r) Et duo primi insuper primus cor(am) berghe/
tybe novembris xiii
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2018-04-04 by The Administrator