SAL7767, Act: R°87.2-V°87.1 (205 of 732)
Search Act
previous | next
Act R°87.2-V°87.1  
Act
Date: 1480-11-10

Transcription

2019-01-10 by Greet Stevens
It(em) de voirs(creven) joncker gielijs ende jouff(rouwe) katlijne hebben gekindt en(de)/
gelijdt voer hen en(de) heuren nacomelinghen dat zij inde stat va(n)/
dien lxxx rinsch gulden(en) erflic die de vors(creven) wilen meester/
jorijs duret hadde op dbosch van scoenvorst gelegen op merdal/
gehouden te leene van mijnen hee(re) van croy en(de) die de selve/
meester jorijs met testamente gemaict ende geordineert heeft/
tot behoef van drien armen scholie(re)n stude(re)nde inder faculteit/
van arten en(de) eender dagelijcscher missen gedaen te worden/
op de clerck capelle gelijc tselve testament vander daet/
xiiii[c] lxxx junii deci(m)atercia dat clairlijc uutwijst en(de) begrijpt/
overgegeven en(de) getranspoirteert hebben der vors(creven) faculteit
//
van arten ende met desen transpoirte(re)n en(de) gheven over tot name en(de) behoef/
der drie borssen vanden iii scolie(re)n en(de) dagelijcscher missen vors(creven) Alsulken/
tweelff l(i)b(ra) gr(oote) vleemsch erfrenten alse de vors(creven) meest(er) jorijs and(er)wile/
gecocht en(de) gecregen heeft op de stad van brugghe gelijc de brieve/
d(air)aff zijnde vand(er) daet xiiii[c] [vacat] dat uutwisen/
Geloven(de) hen hieraff warand te zijne tot eeuwigen dagen en(de) oft zij/
voird(er) vestich(eit) behoefden zo hebben de vors(creven) gehuyschen gelooft sonder/
heuren cost die te doen dair dat behoeven sall Cor(am) eisdem
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2018-04-04 by The Administrator