SAL7767, Act: R°92.3 (216 of 732)
Search Act
previous | next
Act R°92.3  
Act
Date: 1480-11-17

Transcription

2019-02-16 by Greet Stevens
Item op de questie die geweest es voe(r) den raide vander stad van/
loeven tuschen gheerde moertermans die seker gedinghe gehadt/
heeft tegen mychiele gheerts inde banck van leefdale dairaf/
dat een hoetvairt voer scepen(en) van loeven bij hen ten v(er)suecke/
vanden brabantschen raide gehaelt es die voe(r) den vors(creven) gheerde/
quam van welken scepen(en) van leefdale de voirs(creven) gheerd zijn/
ingesett gelt van vier rinsch gulden(en) beg(er)de uut dien van/
hen te hebben dairaff zij hopen ongehouden te zijne gem(er)ct/
dat de voirs(creven) mychiel met den schenen? dair voe(r) hadden geseten/
Dairaff dat hem de voirs(creven) gheerd hadde doen ontslaen en(de)/
seiden voirt dat zij niet sculdich en wae(re)n enighe hoetvairt/
te halen tot heuren laste Hopende mids dien dairaf ongehouden/
te wesen met meer woirden bij p(ar)tien in wed(er)zijde geallegeert/
Ende na dat de selve scepen(en) van leefdale hen dairaff ter/
eenre ende de voirs(creven) gheerd ter ande(r) zijden inden voirs(creven) raide/
hadden gekeert vander questien voirs(creven) ende des dien aencleeft/
Heeft de selve raid geappoenteert tuschen de voirs(creven) p(ar)tien/
dat de selve scepen(en) van leefdale alsoe vele doen sullen aende(n)/
meye(r) scepen(en) ende vorster van leefdale dat hem gerestitueert/
sall worden zijn ingesett gelt van vier rinsch gulden(en) behalven/
dat de selve gheerd betalen ende draghen zal den cost vand(er)/
voirs(creven) hoetvairt die de selve scepen(en) gegeven hebben den scepen(en)/
en(de) secretar(is) te lov(en) en(de) der scepen(en) clerc aldair p(rese)ntib(us) roela(n)ts/
substituto et moelen burgim(a)g(ist)ris et pluribus aliis ta(m) scab(inis)/
q(uam) aliis novembr(is) xvii
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2018-04-04 by The Administrator