SAL7767, Act: R°96.2 (225 of 732)
Search Act
previous | next
Act R°96.2  
Act
Date: 1480-11-22

Transcription

2019-02-02 by Greet Stevens
It(em) den dach op heden dienen(de) tuschen janne van ha(m)me ende den scepen(en)/
van lillo es geco(n)tinueert ter beg(er)ten vander stad van antwerpen/
tot van heden in xiiii nachten te mistide Om alsdan te dienen/
ende inder saken voirts te p(ro)cede(re)n gelijcmen op heden gedaen soude/
hebben Act(um) in (con)silio p(rese)ntibus ambobus burg(imagistris) scabinis et/
pluribus aliis de consilio (et) scabinis sgoensd(aigs) novembr(is) xxii
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2018-04-04 by The Administrator