SAL7767, Act: V°119.3 (261 of 732)
Search Act
previous | next
Act V°119.3  
Act
Date: 1480-12-07

Transcription

2020-11-03 by Greet Stevens
Allen (et)c(etera) dat jan van holair henrick oeghe wouter van rillair en(de)/
peter bailge alse mombo(r)en vander capellen van s(in)te barbelen te loeven/
hebben van wegen der selver capellen wettelic gemechticht en(de)/
volcomen macht geg(even) ende met des(en) l(ette)ren mechtich maken en(de) volcomen/
macht gheven bertelmeeuse dyllen om alle der vors(creven) capellen/
tsijse renten pachten lijftochten en(de) ande(re) sculd(en) diemen heur nu/
sculd(ich) es of namails wesen sal Te manen teyschen op te boe(r)en/
en(de) tontfanghen den sculde(re)n van zijnen ontfanghe quijt te sceld(en)/
en(de) quitancie te gheven d(air)voe(r) te panden te dagen en(de) rastame(n)te te/
doen leggen composicie en(de) mynlike yffeni(n)ge d(air)af te maken scepen(en)/
brieve te vo(n)niss(en) ende die texeque(re)n Ende desgelijcx om alle der/
vors(creven) capellen ande(re) saken en(de) stucken die zij nu uutstaen(de) heeft/
of namails hebben sal moegen in aenlegg(er)s oft verweerd(er)s stat/
hoedanich die zijn met rechte te verwa(r)en te bescudden te v(er)volge(n)/
en(de) te bedinghen die te wynnen ende te verliesen tallen plaetsen/
voer alle gerichten en(de) tegen eene(n)yegeliken dair des behoeven en(de)/
te doen sall moegen getuygen te leiden (et)c(etera) in forma p(rom)itt(entes)/
rat(um) cu(m) computatione (et) revoc(atione) Cor(am) moelen burg(imagistro) vync/
caverson scabinis decembr(is) vii
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2018-04-04 by The Administrator