SAL7767, Act: V°134.3-R°135.1 (300 of 732)
Search Act
previous | next
Act V°134.3-R°135.1  
Act
Date: 1480-12-19

Transcription

2020-07-30 by Greet Stevens
It(em) vander questien ende geschille die over een wile tijts opverresen/
ende geweest es tusschen janne blanckairt ter eenre en(de) wille(m)me/
pierarts zijnen brueder vanden tweesten bedde ter ande(re) van allen/
saken ende geschillen het zij van erfliken haefliken goeden optichten/
en(de) van allen ande(re)n actien die zij malcande(re)n eyschende zijn oft uutstaen(de)/
moegen hebben tot opden dach van heden van wat goeden oft natue(re)n/
datt zij oft van wair die spruytende comen Hebben hen de vors(creven)/
p(ar)tien verbonden ende gesubmitteert inde eendrechtighe uutsprake/
vanden eerwerdighen h(ere)n en(de) meest(ere)n [meester] h(ere)n gielijse de smet h(ere)n [meester] pet(ere)n/
de rivo doctoiren inder heilig(er) scrift lodewijcken roelofs mertene/
van oppendorp arnde vander moelen burgermeester te loeven en(de)/
gielijse van caverson die heure uutsprake informacie hebbende/
dairaff doen sullen te liechtmisse naistcomen(de) behoudelic dat de/
voirs(creven) p(ar)tien heuren eysch bescheid ende gescriften overgheven/
sullen tuschen dit ende derthienmisse naistcomen(de) te weten de/
voirs(creven) jan tsijne in handen des vors(creven) meester peters en(de) de/
vors(creven) willem zijn bescheid in handen des vors(creven) meester giel(ijs)/
Welke uutsprake de voirs(creven) partien hebben gelooft te houden(e) tot/
eeuwighen daghen elc op een(en) banduyn van hondert nobels/
half tot behoef van ons(er) liev(er) vrouwen wercke s(in)te pet(er)s te lov(en) en(de)/
half tot behoef ons gened(ichs) h(ere)n tsh(er)toghen en(de) oft enige donck(er)nisse/
inde vors(creven) uutsprake geboerde des gedragen hen de vors(creven) p(ar)tien tot/
d(er) int(er)p(re)tacien d(er) vors(creven) segg(ere)n Hier inne uutgescheiden derflich(eit)
//
de welke everart de pape besittende es alse tochtene(r) dairaff de/
selve partien sullen bliven staende op huer beloop van rechte/
ende mids deser submissien selen versmelten en(de) leggen de/
vors(creven) p(ar)tien neder alle gedinghen ende p(ro)cessen die tuschen/
hen nu uutstaen Cor(am) berghe tybe decembr(is) xix
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2018-04-20 by The Administrator