SAL7767, Act: V°35.2 (78 of 732)
Search Act
previous | next
Act V°35.2  
Act
Date: 1480-09-06

Transcription

2019-02-16 by Greet Stevens
It(em) de voirs(creven) bekynders hebben ov(er)gegeven en(de) gelooft den vors(creven)/
janne de ruyte(re) dat zij hem in betalinghen der vors(creven) twee/
cronen lijfrenten jairlicx selen laten heffen alsulken twee/
mudde corens alse zij hebben ende heffende zijn van zek(ere)n/
heuren goeden te kerckem gelegen Behoudelic wairt dat/
de selve twee mudde corens hoeg(er) gedroegen dan de vors(creven)/
twee cronen datmen hen dat wederke(re)n sal En(de) oft de/
vors(creven) twee mudde de vors(creven) betalinghe vanden vors(creven) twee/
cronen niet en verstringden dat zij hem dan dat gebrec/
oprichten en(de) betalen selen Et p(ri)mus Cor(am) eisdem
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2018-04-04 by The Administrator