SAL7767, Act: V°37.1 (80 of 732)
Search Act
previous | next
Act V°37.1  
Act
Date: 1480-09-07

Transcription

2019-02-18 by Greet Stevens
Allen den ghenen (et)c(etera) dat heylwijgh clee(re)n weduwe wout(er)s/
wilen vander moelen heeft wettelic gemechticht pet(ere)n/
vanden berghe meye(r) te wesemale janne wijbrechts/
janne van kelfs willem(me) van leefdale janne van ost/
janne van borre en(de) matheeuse colcx a(ut) alt(eru)m Om alle/
heure tsijse renten pachten lijftochten en(de) ande(re) sculden/
diemen heure nu sculdich es oft namails wesen zal/
Te manen teyschen op te boe(re)n en(de) tontfanghen den/
schulde(re)n van heuren ontfanghe quijt te schelden en(de)/
quitan(cien) te gheven dae(r) voe(r) te panden te daghen en(de)/
rastamente te doen leggen composicie en(de) mynlike yffeni(n)ge/
dairaf te maken scepen(en) brieve te vo(n)niss(en) en(de) die texeque(re)n/
Ende desgelijcx om alle hair ande(re) saken en(de) stucken die/
zij nu uutstaende heeft of namails hebben sall moeghen/
in aenlegg(er)s oft verweerders stat hoedanich die zijn/
met rechte te verwae(re)n te beschudden te vervolgen en(de)/
te bedinghen te wynnen en(de) te verliesen tallen plaetsen/
voer alle gerichten en(de) tegen eene(n)yegeliken dair des/
behoeven en(de) te doen sall moegen wesen getuygen te/
leyden (et)c(etera) En(de) voirts alle tghene (et)c(etera) p(ro)mitt(ens) ratum/
salvo iusto calculo Cor(am) moelen burg(imagistro) caverson/
tybe scabinis septembr(is) vii
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2018-04-04 by The Administrator