SAL7767, Act: V°37.3-R°38.1 (81 of 732)
Search Act
previous | next
Act V°37.3-R°38.1  
Act
Date: 1480-09-07

Transcription

2019-02-18 by Greet Stevens
It(em) op de questien die nu hanghen voe(r) den raide vander stad/
tuschen wout(ere)n le sceve meye(r) der h(ere)n van s(in)te denijs te fol/
t(er) eenre ende janne de brouck ter ande(r) zijden Es get(er)min(eer)t/
bijden raide vander stad want de vors(creven) jan de broucq den/
hoff lestwerff met brieven van des(er) stad na den hootvo(n)nisse/
gesloten heeft So sal hij betalen de costen van rechte hier/
gedaen in dier instancien t(er) taxacien vander stad die/
ov(er)gegeven met der di(mi)nucien Ende de costen van rechte
//
gedaen inde banck tot den tijde van dien bescrivene Sijn/
geremitteert met der principaeld(er) saken tot der indicatue(re)n/
vander banck dair tprincipail gehandelt is oft hue(re)n/
wettighen hoode bij faulten van wijsdo(m)me Ende/
als vanden costen van te vo(r)en eer tprincipael proces/
inde banck beleydt was hier te loeven gedaen die/
met der terminacien vand(er) stad geg(even) maii v a(n)no/
lxxix werden gesuspendeert tot den eynde vand(er)/
principaild(er) saken ende de voirs(creven) meye(r) bij specificatie(n)/
hier overgegeven heeft Dairop sal jan de brouck/
geven zijn di(mi)nucie om dae(re)nteynden bijder wet alh(ier)/
get(er)mineert te werden des behoiren sall Act(um) in (con)silio/
opidi sept(embris) vii
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2018-04-04 by The Administrator