SAL7767, Act: V°38.2 (85 of 732)
Search Act
previous | next
Act V°38.2  
Act
Date: 1480-09-11

Transcription

2019-03-11 by Greet Stevens
Allen den ghenen (et)c(etera) dat gertruyd ve(re)nyden heeft wettelic/
gemechticht en(de) volcomen macht gegeven (et)c(etera) janne van ost/
janne van borre wille(m)me van leefdale en(de) janne van/
udekem voerspreke aut alt(eru)m Om alle hae(r) tsijse renten/
pachten lijftochten en(de) ande(re) sculden diemen hair nu sculdich/
es of namails wesen sall Te manen teyschen op te boe(re)n/
en(de) tontfangen den sculde(re)n van heuren ontfange quijt te/
schelden en(de) quitancie te gheven dair voe(r) te panden te dage(n)/
en(de) rastamente te doen leggen composicie en(de) mynlike/
yffeninghe d(air)aff te maken scepen(en) brieve te vo(n)niss(en) en(de)/
die texeque(re)n Ende desgelijcx om alle haire ande(re) saken/
ende stucken die zij nu uutstaende heeft of namails hebbe(n)/
sall moegen in aenlegg(er)s oft verweerd(er)s stad hoedanich/
die zijn met rechte te verwaren te beschudden te v(er)volgen/
ende te bedinghen te wynnen en(de) te verliesen tallen/
plaetsen voer alle gerichten en(de) tegen eenenyegeliken/
dair des behoeven en(de) te doen sall moegen wesen/
getuygen te leyden der wed(er)p(ar)tien getuygen te sien/
swee(re)n die te batte(re)n te replice(re)n te duplice(re)n also wail/
int principail als int accesseur en(de) alle poenten van rechte/
dair toe te vord(ere)n die na recht d(air)toe behoiren moegen/
Ende voirts alle tghene (et)c(etera) p(ro)mitt(ens) rat(um) salvo iusto/
calculo Cor(am) moelen burgim(a)g(ist)ro vync caverson/
scab(inis) sept(embris) xi
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2018-04-04 by The Administrator