SAL7767, Act: V°44.1 (91 of 732)
Search Act
previous | next
Act V°44.1  
Act
Date: 1480-09-12

Transcription

2019-03-09 by Greet Stevens
It(em) claes bone vleeschouwe(r) in p(rese)ncia (et)c(etera) heeft gekindt ende gelijdt/
gehaven ende ontfanghen te hebben van meesters claese vand(er)/
mee(re)n regent vander pedagogien int vercken de so(m)me van/
hondert en(de) xvii rinsch gulden(en) Mids welker so(m)men en(de)/
ande(re)n so(m)men te diversen tijden gehaven de vors(creven) claes/
bekindt heeft dat de voirs(creven) meester claes hem volcomel(ic)/
vernueght heeft van alle den vleesche dat claes/
inder voirs(creven) pedagogien heeft gelevert van dat de vors(creven)/
meester claes regent werdt te weten van yersten dage/
van junio a(n)no lxviii tot paeschen lxxix Scelden(de) den/
selven dairaff volcomelic quijt P(ro)mitten(s) non alloqui/
sed war(andizare) p(ro)ut Cor(am) abs(oloens) borch sept(embris) xii
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2018-04-04 by The Administrator