SAL7767, Act: V°47.1 (98 of 732)
Search Act
previous | next
Act V°47.1  
Act
Date: 1480-09-16

Transcription

2019-03-08 by Greet Stevens
It(em) den dach van rechte die op heden gediend soude hebben tuschen/
jacoppe de kuybbe(re) alse geleidt onder den ande(re)n tot den goeden/
jans wout(er)s ter eenre zijden ende den selven janne ter ande(re)/
Es bij consente der selver p(ar)tien uutgestelt tot van heden/
over een maend naistcomen(de) om alsdan te dienen gelijc hij/
op heden gediend soude hebben Ende de vors(creven) jan wouters/
en(de) henrick tarwenhoec hebben gelooft ind(ivisim) dat zij alsulke/
beesten en(de) ande(r) goede alse den voirs(creven) jacoppe uut crachte/
vanden voirs(creven) beleide gelevert zijn met brieven van des(er) stad/
niet vercopen en selen sonder consent des voirs(creven) jacops noch/
hem die ontvreemden ende dat zij de selve beesten die/
nu inder hachten gelev(er)t staen en(de) geslaect sullen worden/
wederom op dat zijs bynnen den voirs(creven) tijde niet en ov(er)comen/
inder selver hachten ten voirs(creven) tijde bringen selen also zij/
nu dair inne zijn Et d(i)c(tu)s joh(ann)es wout(er)s p(ro)misit d(i)c(tu)m hen(ri)[cu(m)]/
exinde releva(r)e Cor(am) borchoven vync tsaterd(aichs) sept(embris) xvi
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2018-04-04 by The Administrator