SAL7767, Act: V°47.2 (99 of 732)
Search Act
previous | next
Act V°47.2  
Act
Date: 1480-09-16

Transcription

2019-03-08 by Greet Stevens
It(em) den dach van rechte die op heden gediend soude hebben voer meye(r)/
en(de) scepen(en) van loeven tuschen [joff(rouwe)] margrieten van rode die wijff es/
jans van ghind ter eenre ende den p(ro)curator sgoidsh(uys) van xi[m]/
meeghden opde halfstrate ende jannese heems p(ro)cur(ator) desselfs/
ende der kynde(re)n boens ter ande(r) zijden Hebben de vors(creven) joff(rouwe)/
margriete ende jannes geco(n)tinueert en(de) uutgestelt tot van en/
dijsdaghe naistcomen(de) in xv daghen om alsdan te dienen/
gelijc hij op heden gediend soude hebben Cor(am) vync cav(er)son/
tsaterd(aichs) sept(embris) xvi
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2018-04-04 by The Administrator