SAL7767, Act: V°50.3-R°51.1 (106 of 732)
Search Act
previous | next
Act V°50.3-R°51.1  
Act
Date: 1480-09-22

Transcription

2019-04-08 by Greet Stevens
It(em) vander questien die geweest es voe(r) den raide vander stad tuschen/
henr(icke) vasont den jonghen alse p(ro)cur(eur) jans vander brugghen met hem/
aengevueght meester peter [de jode al(ia)s] van loeven ter eenre ende janne van/
buetsele alse man ende momboir katlijnen vander nat zijns/
wijfs ter ande(re) Alse van thien rinsch gulden(en) eens die de vors(creven)/
jan vander brugghen hadde doen beslaen onder de wet va(n) b(er)them/
en(de) die de vors(creven) jan van buetsele met zijnre poirterien hadde doen/
ontslaen Dairaff alsoe de voirs(creven) p(ro)cureur zeide zij alhier voe(r) meye(r)/
en(de) scepen(en) int recht stonden Seide voirt de selve p(ro)cureur
//
dat de voirs(creven) van buetsele in des(en) saken recht boven recht/
versocht hadde Want hij die betogen hadde voe(r) den/
officiael van camerijck dwelc hem de vors(creven) jan [van buetsele] ontkinde/
Mair seide dat wair was dat hij jan geimpetreert/
hadde voe(r) den voirs(creven) officiael een inhibicie voer zijn/
rinte die hem te kersmisse lestleden viel dairaff den/
dach van verantwerden diend op en dijsdage naistcomen(de) vorde(n) selve(n) officiael/
Es getermineert aengesien dat de rechtvorderinghe/
alhier inde banck vanden voirs(creven) x rinsch gulden(en) voe(r) de/
wet geschied es gelieft den vors(creven) p(ro)cureur dair mede voirt/
te varen dat hij dat doen mach van nieuws alhier/
inde banck Ende dat de voirs(creven) partien voert heur recht/
vorde(re)n moegen voe(r) den voirs(creven) officiael vander renten/
die te kersmisse lestleden viel Cor(am) emondo roelants/
sub(stitu)[to] et moelen burg(imagistro) cav(er)son tybe scabinis et plurib(us)/
aliis de consilio septembr(is) xxii
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2018-04-04 by The Administrator