SAL7767, Act: V°75.2 (173 of 732)
Search Act
previous | next
Act V°75.2  
Act
Date: 1480-10-30

Transcription

2018-11-10 by Greet Stevens
It(em) de bedestters van velthem die henricken de hollande(re) eysschen(de)/
zijn zeke(re) bede van drie stucken eeussels houden(de) omtrint een boend(er)/
te velthem geleghen Dairaff de vors(creven) henrick meynd ongehouden/
te wesen aengesien dat de vors(creven) eeusselen zo vele niet en gelden/
als dair uutgaet Dairaff de bedesetters de contrarie thoenen/
wouden Hebben de selve bedesetters dair toe dach genomen/
op van en goensd(aghe) naistcomen(de) in viii daghen te mistide Cor(am)/
moelen burg(imagistro) smaend(aichs) oct(obris) pe(nulti)[ma]
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2018-04-04 by The Administrator