SAL7767, Act: V°76.2 (175 of 732)
Search Act
previous | next
Act V°76.2  
Act
Date: 1480-10-31

Transcription

2019-02-23 by Greet Stevens
It(em) mids den geluften voirger(uert) [voldaen zijnde] heeft de voirs(creven) peter rogge renu(n)c(ians) (et)c(etera)/
gekindt ende gelijdt voer hem zijnen erven en(de) nacomelingen dat/
hem de voirs(creven) peter m(er)celijs gecontenteert en(de) betailt te vrede(n)/
gestelt heeft van allen verloepen(en) pachten der vors(creven) ii(½)/
mudden rogs en(de) so(m)men van pe(n)ningen die segher wilen van/
deurne en(de) roeland wilen zijn sone janne wilen rogge oud(er)vad(er)/
des vors(creven) pet(er)s rogge in heuren testamente versien hadden/
en(de) van allen costen van rechte die de vors(creven) peter rogge int/
vervolgen der saken vors(creven) voe(r) gheestelike gerichte geleden/
heeft also verre alst der porcien des vors(creven) pet(er)s m(er)celijs/
aengaet ende niet voirder Scelden(de) den selven pet(ere)n en(de)/
zijnen nacomelingen d(air)af volcomelic quijt Geloven(de) hen/
vanden selven testamente noch oic van des voirscr(even) es van/
nu voirtaen ne(m)mermeer aen te spreken te moeyen noch te vexe(re)n/
bij hem selven of yeman(de) and(er)s in e(n)nigen rechte gheestelic/
noch weerlic m(er) van des(er) ky(n)nissen inne te staen ende/
recht warand te zijne en(de) te bliven tegen eenenyegeliken/
teeuwigen daghen Acta fu(eru)nt hec sup(ra) domu(m) civiu(m) opidi/
lovanien(sis) p(rese)ntibus ibidem honestis et discretis viris/
petro vanden berge et egidio caverson [leodien(sis) dyoces(is)] testibus ad/
premissa vocatis et rogatis inter x et undecimam/
horas ante meridiem octobris ultima indictione decima/
tercia anno decimo
ContributorsJos Jonckheer , Mi-Je Van Gils
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2018-04-04 by The Administrator