SAL7767, Act: V°83.3 (196 of 732)
Search Act
previous | next
Act V°83.3  
Act
Date: 1480-11-14

Transcription

2019-01-10 by Greet Stevens
It(em) reynier aggrapairt poirter der stad van loeven die met/
brieven der selver stad gescreven aenden meye(r) van jauchelet hadde/
doen ontslaen zijn goede bij hem gerasteert ten versuecke jans/
roelant des jonghen en(de) p(ar)tien op heden dach van rechte doen/
bescheiden Aldair de selve p(ar)tie niet comen en es heeft hem/
tegen de selve te rechte gep(rese)nteert Cor(am) borch berghe/
roelants vync caverson tybe sdijsd(aichs) novembris xiiii
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2018-04-04 by The Administrator