SAL7767, Act: V°93.3 (221 of 732)
Search Act
previous | next
Act V°93.3  
Act
Date: 1480-11-20

Transcription

2019-02-06 by Greet Stevens
Allen den ghenen die dese l(ette)ren zullen sien oft horen lesen/
ende bezunder den eerbae(re)n en(de) wijsen co(m)moigemeeste(re)n/
scepen(en) en(de) raide der stat van mechelen onsen goeden vriende(n)/
burgermeeste(re)n scepen(en) en(de) raide der stat van loven(en)/
saluyt doen cont en(de) te weten dat opden dach datu(m)/
van desen voir ons comen is in p(er)sone beatris van dorpoele/
weduwe ingeseten(e) der stad van loeven weduwe gabriels wilen/
vand(er) hadicht met eenen momboir hair met rechte verleend en(de) heeft/
geco(n)stitueert volcomen macht p(ro)curacie en(de) auctoriteit gegeven janne/
frans janne van beringhen en(de) hubrechte back en(de) elken van hen besund(er)/
Om met rechte te verwaren te bescudden te vervolghen te bedingen/
te wynnen en(de) te verliesen alsulken sake als zij uutstaende heeft/
tegen gabriele vander hadicht soen der vors(creven) beatrisen getuygen/
te leyden der wederp(ar)tien getuygen te sien zwee(re)n die te batte(re)n te/
replice(re)n te duplice(re)n also wail int principail als int accesseur/
en(de) alle poenten van rechte dair toe te vorde(re)n die na recht d(air)toe/
behoiren moegen Ende voirts alle tghene (et)c(etera) promitten(s)/
rat(um) salvo iusto calculo Cor(am) moelen burg(imagistr)[o] abs(oloens) tybe/
scabinis novembr(is) xx
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2018-04-04 by The Administrator