SAL7767, Act: V°96.2 (226 of 732)
Search Act
previous | next
Act V°96.2  
Act
Date: 1480-11-23

Transcription

2019-02-02 by Greet Stevens
Item peter de hane ende joffr(ouwe) johanne h(er)boerts geheten moens/
dochter wilen lambrechts beghijne hebben wettelic gemechticht/
wille(m)me van leele om alsulken sake alse zij hangen(de) hebben/
voer meye(r) en(de) scepen(en) van loeven tegen janne de greve woenen(de)/
teyntbroeck Met rechte te verwaren te beschudden te v(er)volgen/
en(de) te bedinghen die te wynnen ende te verliesen composicie/
ende mynlike yffeninghe dairaf te maken getuyghnisse te/
leyden der wed(er)p(ar)tien getuygen te sien zwee(re)n die te batte(re)n/
te replice(re)n te duplice(re)n also wail int principail als int accesseur/
en(de) alle poenten van rechte dair toe te vorde(re)n die na recht d(air)toe/
behoiren moegen Ende voirts alle tghene (et)c(etera) P(ro)mitt(entes) rat(um)/
salvo iusto calculo cor(am) vync tybe nove(m)br(is) xxiii
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2018-04-04 by The Administrator