SAL7767, Akte: V°99.1 (228 van 732)
Zoek akte
Vorige | Volgende
Akte V°99.1  
Act
Datum: 1480-11-27

Transcriptie

2019-02-03 door Greet Stevens
Allen den ghenen die dese l(ette)ren sullen sien oft hoe(re)n lesen en(de) besund(er)/
de eerbae(re)n onsen goeden vrienden meye(r) en(de) scepen(en) van arscot/
burgermeeste(re)n scepen(en) en(de) raide der stat van loven(en) saluyt/
doen cont en(de) te weten(e) dat opden dach datum van desen voir/
ons comen is henric van holsbeke sone wilen hillegherts/
en(de) heeft volcomentlic gemechticht en(de) procuracie gegeve(n)/
jacope vanden hulse zijnen zwagher en(de) janne crane/
en(de) elcken van hen bezunder om te vervolghen en(de) te/
beleiden alsulken sake als hij uutstaen(de) heeft tegen tegen jacope/
stevens inde banc voir meye(r) en(de) scepen(en) van arscot/
de vonnissen d(air)af teysschen en(de) al d(air)inne te doene/
dat hij selve zoude moegen doen oft hij tegenwordich/
ware Gheloven(de) de selve henric opde verbintenesse/
van allen zijnen goeden beruerlic en(de) omberuerlic goet/
vast gestentich en(de) van weerden te houden allet ghene/
des de vors(creven) procur(eur)s oft deen van hen gedaen en(de)/
gevordert sal worden in e(n)niger manie(re)n Des/
ter conden hebben wij burgermeeste(re)n scepen(en) ende/
raet d(er) voirs(creven) stat van loven(en) den seghel ten saken/
d(er) selver stat hier aen doen hangen cor(am) moelen/
burg(imagistro) abs(oloens) roelants novembr(is) xxvii
Nagekeken doorJos Jonckheer
ModeratorJos Jonckheer
Laatste update:: 2018-04-04 door The Administrator